A A A K K K
для людей із порушенням зору
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Чернівецький район

Статут громади

 Затверджено

рішенням ІІ сесії VII cкликання

                                                                            Великокучурівської сільської

                                                                                ради № 31-02/2015                                                                 

                                                                   від 11 грудня 2015 року                                                   

                                                                       

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ОБ'ЄДНАНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СІЛ ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ, ГОДИЛІВ,

ТИСОВЕЦЬ, СНЯЧІВ, ГЛИБОЧОК

 

 С Т О Р О Ж И Н Е Ц Ь К О Г О  Р А Й О Н У

 

Ч Е Р Н І В Е Ц Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Великий Кучурів

2015 рік

Преамбула.

 

        Цей  Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України „Про добровільне об'єднання територіальних громад”, „Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування   об'єднаної територіальної громади сіл Великий Кучурів, Годилів, Тисовець, Снячів, Глибочок, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, які входять до складу об'єднаної територіальної громади.

 

 

Розділ І. Загальні положення.

Глава 1.1. Загальна характеристика  об'єднаної територіальної громади:  до складу об'єднаної громади увійшли наступні сільські ради: Великокучурівська, Тисовецька, Снячівська.

 

 Великокучурівська  сільська рада, площа якої складає 3043,1  га.

У складі сільської ради два населених пункти: село Великий Кучурів та село Годилів.

Великий Кучурів – село, центр сільської ради. Розташоване за 20 км від районного центру міста Сторожинець та 7 км від обласного центру міста Чернівці.  За археологічними даними село існує з XIV століття. Вважають, що його заснували вихідці з села Кучурова (нині Малий Кучурів Заставнівського району), які переселилися сюди і на новому місці зберегли назву старого села, що згодом дістало іншу-Малий Кучурів, а нове поселення – Великий Кучурів. Першу згадку  про нього знаходимо в історичних джерелах 1422 року, коли молдавський господар О.Добрий  подарував Великий Кучурів боярину Богушу. Після цього протягом кількох століть село переходило з рук в руки воєвод і бояр, світських і духовних феодалів, які продавали або дарували один одному.

      У 1869 році було закінчено будівництво залізниці Чернівці-Сучава, яка проходила через село, в тому ж році було відкрито залізничну станцію Великий Кучурів. Через село протікає три річки: Дереглуй, Верхівець, Коровля.

       На   території сіл існують два дошкільні навчальні заклади, одна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Годилівський навчально-виховний комплекс, музича школа, ФАП, амбулаторія практики загальної сімейної медицини,  дитячо-юнацька спортивна школа, два відділення зв'язку, відділення Ощадбанку України, лісництво, ветдільниця, АП ТОВ „Великокучурівське”, Придністровська дослідна станція садівництва. У селі розвивається підприємницька діяльність. Активно функціонують приватні підприємства „Квіти-Буковини”, „Вікна-Стиль”, ТЗОВ „Сіанон-ЛТД”, МПП „Меркурій”, олійня та інші. Діє база відпочинку „Рутка”,  працюють більше 40 приватних підприємств торгівлі і громадського харчування.

              Територія Снячівської сільської ради складає 3864,4 га.  До складу даної сільської ради входять два населених пункта: села Снячів та Глибочок. Села Снячів не було, це був хутір, який належав до села Великий Кучурів. За архелогічними даними Великий Кучурів існує з 14 століття . Першу згадку про нього знаходимо в історичних джерелах 1422 року. З історичних джерел довідуємося, що менш заможні жителі села Великий Кучурів змушені були переселятись на менш родючі землі, поблизу струмка Снячівець. Вперше село Снячів знаходимо на австрійських картах під час панування Австро-угорщини на Буковини. Австрієць Фішер у своїй книзі „Буковина” вперше згадує про село у 1772 році, хоча на той час назва звучала інакше –Сняче. Снячів – від слова снитися, красивий, як у сні.  На  території сільської ради функціонують: одна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Будинок народної творчості та фольклору, клуб, ФАП, поштове відділення, сім приватних підприємств торгівлі і громадського харчування.

          Населений  пункт Тисовець розташований в передмісті Чернівці на березі річки Дереглуй. Перша писемна згадка про село Тисовець датована 1421 роком.

       Свою діяльність Тисовецька сільська рада розпочала 01 липня 1987 року.До складу Тисовецької сільської ради входить один населений пункт – село Тисовець. Відстань від села до райцентру міста Сторожинець – 18 км, до обласного центру міста Чернівці – 10 км. Територія села складає 2898,8 га, в якому проживає 3750 чоловік. Село являє собою компактний сільськогосподарський житловий комплекс з нормальною системою житлового забезпечення.

      Водопостачання здійснюється з шахтних колодязів. Водопровідна мережа відсутня.

       Стічні води від житлової, громадської та сільськогосподарської промислової забудови відводяться системою кюветів, які ведуть за межі села. Каналізаційні мережі відсутні. Частина домогосподарств обладнана вигрібними ямами.

      Тверді побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище, яке розташоване за межами населеного пункту. Село забезпечене централізованим газопостачанням, яке введено в експлуатацію, встановлено мережу вуличного освітлення, яка покриває 60 відсотків вулиць села. В селі діють об'єкти соціальної сфери і загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, в якій навчаються 304 учні, медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини, будинок кульутри, спортивний комплекс, який включає 2 стадіони та 3 спортивні майданчики.

     На території села здійснюють діяльність 12 закладів торгівлі, 2 заклади ресторанного господарства, перукарня та аптечний пункт.

        Село повністю електрифіковано, встановлено цифровий телефонний зв'язок та доступ до мережі Інтернет.

Глава 1.2. Територія громади займає площу – 10,3063 кв.км.

  • населення громади становить орієнтовно більше 14 тис. чоловік;
  • гідрографічна сітка громади  представлена річками: Дереглуй, Коровля, Верхівець, Клітишна, Снячівець, озерами – 35,0 га;
  • площа лісового фонду становить – 2932,3971 га. Ліси змішані;
  • площа земель сільськогосподарського призначення складає – 3519,97 га;
  • площа земель запасу складає – 485,0 га;

 

 

Стаття 1.1.1.

1.  Об'єднана територіальна громада (далі-територіальна громада) утворена шляхом добровільного об'єднання територіальних громад сіл Великий Кучурів, Годилів, Тисовець, Снячів, Глибочок.

Стаття 1.1.2.

1. Рішення Чернівецької обласної ради про утворення Територіальної громади прийнято 14 серпня 2015 року.

Стаття 1.1.3.

1. Адміністративним центром територіальної громади є село Великий Кучурів, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

2. Великокучурівська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків територіальних громад Снячівської та Тисовецької сільських рад, що увійшли до її складу.

3. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.4.

1. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Великоку-чурівську сільську раду (далі – Рада).

2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 25 жовтня 2015 року.

Стаття 1.1.5.

1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об'єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

2.Добровільне об'єднання з іншими територіальнами громадами можливе за згодою всіх населених пунктів громади у порядку місцевої ініціативи.

3.Ініціювання виходу населеного пункту з територіальної громади:

3.1. ініціаторами виходу населеного пункту з об'єднаної територіальної громади можуть бути:

- сільський голова;

- не менш як третина депутатів від загального складу ради;

- жителі населеного пункту територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

- органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини жителів населеного пункту відповідної територіальної громади).

3.2. Пропозиція щодо ініціювання виходу населеного пункту з об'єднаної територіальної громади повина містити:

- зазначення відповідного населеного пункту.

3.3. Сільський голова забезпечує вивчення пропозицій щодо ініціювання виходу населеного пункту з об'єднаної територіальної громади та їх громадське обговорення, яке проводиться жителями відповідного населеного пункту протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення  громадського обговорення пропозиція подається до ради об'єднаної територіальної громади на наступну сесію для  прийняття рішення про надання згоди на вихід населеного пункту з  об'єднаної територіальної громади та делегування представників до спільної робочої групи.

3.4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, ініціювання виходу населеного пункту з об'єднаної територіальної громади визначається радою об'єднаної територіальної громади.

Стаття 1.1.6.

1. Пам'ятними датами та святковами днями громади, її окремих населених пунктів є:

село Великий Кучурів, село Годилів – 28 серпня – свято Пресвятої Богородиці- храмове свято;

село Тисовець – 8 листопада свято Дмитрія Солунського - храмове свято;

село Снячів – день Святої Трійці - храмове свято;

село Глибочок – 2 серпня день пророка Ілії -  храмове свято

День утворення Великокучурівської сільської об'єднаної територіальної громади – 14 серпня.

Стаття 1.1.7.

1. Офіційною символікою громади є її прапор, герб, гімн та гасло, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням Великокучурівської сільської ради  об'єднаної територіальної громади.

2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади.

3. Окремі населені пункти громади  можуть мати власну офіційну затверджену символіку .

4. Символіка громади затверджується на підставі положення про символіку після проведення конкурсу та послідуючим затвредженням  рішенням сесії.

Стаття 1.1.8.

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням Ради може бути присвоєно почесне звання „Почесний громадянин Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади”, занесенням на дошку пошани, надання права на використання елементів символіки громади для реклами особливо якісної продукції, що виробляється на підприємствах розміщеної на території громади. Встановлення звання Героя Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади та інші відзнаки за особливі заслуги  у сфері благодійництва, підтримання санітарної чистоти. Підстави та порядок присвоєння, права на пільги й обов'язки осіб, відзначених званням „Почесний громадянин, Героя Великокучурівської сільської об'єднаної територіальної громади” визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.

2. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням сільського голови Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади відзначені Подякою, Почесною грамотою та грошовою винагородою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням Ради.

3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання   відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями, сільським старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Особам, яким присвоєно звання „Почесний громадянин Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади” вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою.

 

 

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення.

 

Стаття 1.2.1.

1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Сторожинецького району Чернівецької області.

2. Територія Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися: Тисовець, Снячів, Глибочок, Годилів, Великий Кучурів.

3.Територія громади межує з:

- північного сходу – з обласним центром міста Чернівці;

- північногозаходу – з селом Кам'яна;

- півночі – з селом Кам'яна;

- сходу – з селами Коровія, Волока Глибоцького р-ну;

- півдня – з селом Червона Діброва Глибоцького р-ну;

- заходу – з селом Глибочок Старобросківецької та Кам'янської сільської ради.

4. Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

 

Стаття 1.2.2.

1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради сільський Голова, виконавчий комітет ради, депутати сільської ради або члени Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи з послідуючим затвердженням сесії сільської ради.

2. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та прилеглої території, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

Стаття 1.2.3.

1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.4.

1. Найменування та перейменування територіальних об'єктів громади – територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, провулків, парків, скверів тощо – здійснюється Радою з врахуванням думки членів Територіальної громади – жителів відповідного села у порядку, встановленому Радою.

2. Перейменування територіальних об'єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

3. Присвоєння територіальним об'єктам громади імен з метою увічнення пам'яті видатних історичних, державних, військових діячів, учасників АТО та бойових дій України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки рідних та жителів  відповідного села.

4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам'яті  історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов'язані з населеними пунктами громади, Сторожинецьким районом та Чернівецькою областю.

5. Назви територіальним об'єктам сіл даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

 

Стаття 1.3.1.

1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах юстиції.

2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктах Територіальної громади.

3. Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.

1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим рефендумом.

2. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням сільського Голови або сесії сільської ради.

Стаття 1.3.3.

1. Статут відповідає положенням Конституції України, Законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та Постановам Кабінету Мністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

 

Стаття 1.3.4.

1. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню, якщо вони немають юридичної сили.

2. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням сільського Голови або сесії сільської ради об'єднаної територіальної громади.

Стаття 1.3.5.

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів) сільським Головою або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією сільського Голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

 

 

Глава 1.4. Взаємовідносини  Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

 

Стаття 1.4.1.

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.

2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов'язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв'язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає сільський Голова.

 

 

Стаття 1.4.2.

1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбаченому законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

2. Сільський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв'язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

 

 

Стаття 1.4.3.

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб'єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством та узгодженні з контролючими органами відповідного мінстерства;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників згідно рекомендації профільного міністерства;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчудження об'єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об'єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій сіл в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи Територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи Територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об'єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

 

Стаття 1.4.4.

1.Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

 

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

 

Стаття 1.5.1.

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою таких розроблених з залученням громадськості актів:

1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;

2) Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади (варіант: Стратегія місцевого розвитку);

3. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади Радою приймаються щорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку громади.

4. З метою відстеження динамічних змін в розвитку громади ведеться щорічний моніторинг статистичних показників „Муніципальна статистика”

Стаття 1.5.2.

1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади – це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тендецій містобудування.

2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.

3. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішенням Ради.

Стаття 1.5.3.

1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тендецій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тендеціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних  цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв'язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив'язці до фінансових та інших ресурсів громади.

Стаття 1.5.4.

1. Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень Ради.

2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.5.

1. Визначальною засадою цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

 

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування.

 

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади.

 

Стаття 2.1.1.

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:

- Територіальну громаду;

- внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;

 - Раду  представницький орган місцевого самоврядування, що представляє   Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

- сільського Голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;

- виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

- староста сіл Тисовець, Снячів;

- органи самоорганізації населення.

3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.

1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів;

- ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- компетентності рішень з питань освіти та медицини;

- сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності – кожне рішення розглядається у взаємозв'язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості – рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі – підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб'єкт права на місцеве самоврядування.

 

Стаття 2.2.1.

1. Територіальна громада – первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.2.2.

1.Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України „Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання”, інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.2.3.

1. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру громади.

2. Внутрішні громади безпосередньо приймають участь у вирішенні питань, віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві інінціативи тощо.

3. Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста відповідного села,  депутати Ради, обрані у відповідних одномандатних виборчих округах.

4. Інтереси членів внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи та посадові особи Територіальної громади.

Стаття 2.2.4.

1. Територіальна громада є учасником цивільних, господарських відносин та може набувати статутусу  юридичної особи публічного права.

2. Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

3. Територіальна громада обирає Раду та Голову громади, а також формує об'єкти комунальної власності.

4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб'єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.2.5.

1.До компетенції Територіальної громади входять:

1.1. Всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

1.2. Питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

1.3. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України, з врахуванням положень статті 4 „Європейської Хартії місцевого самоврядування”, а саме: „органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу”.

2. До безпосередньої компетенції Територіальної громади не входять питання щодо:

2.1. Прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади тощо);

2.2. Прийняття рішень з питань, віднесених відповідно до принципу субсидіарності до компетенції Чернівецької обласної та Сторожинецької районної рад;

 

Глава 2.3. Права та обов'язки членів Територіальної громади.

 

Стаття 2.3.1.

1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх

питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів.

2. За обсягом муніципального права та дієздатності члени Територіальної громади поділяються на дві категорії:

а) повноправні члени Територіальної громади:  громадяни України – жителі населених пунктів громади, які відповідно до Конституції України та Закону України „Про місцеві вибори” мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі;

б) члени Територіальної громади з обмеженим муніципальною право- та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право - та дієздатності цих членів Територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Територіальної громади.

3. Особи, які відповідно до вимог Закону України „Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання”, інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов'язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади, користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також  порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

4. Права члена Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянам Територіальної громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є членами Територіальної громади, але отримали у відповідності із Законом України „Про правовий статус і права закордонних українців” статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальною громадою або її внутрішніми громадами.

 

Стаття 2.3.2.

1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади мають права на:

1.1. Якісне електропостачання;

1.2. Ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій у населенихї пунктах громади;

1.3. Забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

1.4. Розгалуженість і якість доріг;

1.5. Освітленість вулиць  у темну пору доби;

1.6. Забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

1.7. Ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

1.8. Наявність умов для своєї зайнятості;

1.9. Доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

1.10. Доступність та якість освітніх  послуг відповідно до державних стандартів;

1.11.Ефективну систему надання побутових послуг;

1.12. Доступність та якість мобільного зв'язку та інтерет-мереж;

1.13. Забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

1.14. Забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури)

1.15. Вільний доступ до усіх природних об'єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер, що перебувають у державній та комунальній власності.

Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.

2. У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб членів Територіальної громади органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні підприємства, установи та організації керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують власні та делеговані повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою.

4. Порядок реалізації членами територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішенням ради.

5. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.

Стаття 2.3.3.

1. Права і обов'язки членів Територіальної громади взаємопов'язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов'язків стосовно Територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальної громади.

2.Основні обов'язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів Територіальної громади покладаються обов'язки щодо:

2.1. Збереження  та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об'єктів істрико-культурної спадщини;

2.2. Сприяння розвитку громади та її населених пунктів;

2.3. Толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

2.4. Сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

2.5. Бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об'єктів, усього довкілля території громади.

3. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов'язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи винні у порушені відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності до чинного законодавства України.

Стаття 2.3.4.

1. З метою захисту прав і свобод членів Територіальної громади, їх окремих категорій (члени внутрішніх громад, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав.

2. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з прав дітей і підлітків.

3. Повноваження Уповноваженого Територіальної громади з прав дітей і підлітків визначається положенням, яке затверджується Радою з урахуванням таких пріоритетних напрямів його діяльності:

3.1. Експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо дотримання прав дітей і підлітків;

3.2. Ведення просвітницької і роз'яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання прав дітей та підлітків;

3.3. Забезпечення широкої проінформаності членів Територіальної громади про права дитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масової інформації;

3.4. Моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім'ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України;

3.5. Надання конкретної допомоги дітям, права яких порушень шляхом звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції тощо.

 

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядуванн: загальні засади.

Стаття 2.4.1.

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому  самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження,  майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

 

     Стаття 2.4.2.

  • Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

 

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Стаття 2.5.1.

1. Повноправні члени Територіальної громади на основі загального, рівного

прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

Стаття 2.5.2.

1. Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

 

Глава 2.6. Місцевий референдум.

Стаття 2.6.1.

1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

2. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Територіальної громади.

3. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

 

 

Стаття 2.6.2.

1. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання Територіальної громади та її органів.

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом.

3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

Стаття 2.6.3.

1. Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше 1/3 повноправних членів Територіальної громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Рада.

2. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 1/3 членів Територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих „за” і „проти”, вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

3. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки.

4. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради.

5. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб.

6. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування Територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов'язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії Ради або засіданні її виконавчого комітету).

 

Глава 2.7. Загальні збори членів Територіальної громади.

 

Стаття 2.7.1.

1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їхніх легітимних представників (далі: загальні збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів вулиць,  тощо.

2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентується законом та Положенням про загальні збори членів Територіальної громади, яке затверджується Радою.

3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

3.1. Інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України,  підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Територіальної громади або її частини;

3.2. Заслуховування інформації сільського Голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів вулиці,  тощо;

3.3. Ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;

3.4. Внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо включення до переліку об'єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території;

3.5. Запровадження добровільного самооподаткування;

3.6. Розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам'ятників  в межах населених пунктів.

Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради.

4. Загальні збори Територіальної громади або жителів адмінстративного центру громади скликаються Головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території сіл, вулиць,  або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.

5.Збори членів Територіальної громади – жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються сільським Головою або відповідним сільським старостою.

6. Збори членів Територіальної громади – жителів сіл, вулиць,  скликаються відповідним органом самоорганізації населення (вуличним комітетом) або ініціативною групою громадян.

7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 5 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.

8.  Загальні збори є правомочними за умови присутності на них не менше 50 відсотків плюс  1 житель громади. У разі відсутності на скликаних зборах громади вказаної кількості жителів громади на протязі місяця оголошується скликання повторних загальних зборів громади. Правомочними визнається рішення повторних зборів громади за яке проголосувало більшість від кількості присутніх на повторних зборах жителів громади.

Стаття 2.7.2.

1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.

2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

3. Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.

 

Глава 2.8. Громадські слухання.

Стаття 2.8.1.

1. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання поділяються на:

2.1. Загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів Територіальної громади;

2.2. Місцеві – громадські слухання, які стосуються частини Територіальної громади (населеного пункту,  вулиці тощо).

3. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади з Головою громади, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, сільськими старостами під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання  та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

4. Участь у громадських слуханнях обов'язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, сільського Голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення  громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. На громадські слухання можуть бути запрошені:

- народні депутати України;

- депутати районної, обласної рад;

- представники органів виконавчої влади;

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

-  експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

- інші особи.

6. Суб'єктами права ініціювання громадських слухань є:

- члени територіальної громади в кількості : не менше як 200 (двісті) або і більше осіб – для слухання з питань усієї територіальної громади.

- не менше як 100 осіб  - для слухань з питтань громади окремих сіл.

- громадська організація що діє на території громади;

- група депутатів сільської ради не менше як 10 депутатів;

- постійна комісія сільської ради;

- виконавчий комітет сільської ради;

Стаття 2.8.2.

1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:

- громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань,  політичної неупередженості та обов'язкового розгляду поданих на них пропозицій;

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;

- вся інформація  (у тому числі копії  документів), пов'язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

Стаття 2.8.3.

1. Предметом громадських слухань може бути:

1.1. Обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

1.2. Обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету Територіальної громади на наступний рік, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування Територіальної громади;

1.3. Розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальної громади;

1.4. Обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України „Про планування і забудову територій”.

2. На загальні громадські слухання в обов'язковому порядку виносяться проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, які затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку громади.

3. Не можуть бути предметом громадських слухань:

3.1. Питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

3.2. Питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України;

Стаття 2.8.4.

1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.

2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади,  вулиці тощо.

3. Процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

 

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Стаття 2.9.1.

1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання,  віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.

3. Суб'єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

3.1. Члени Територіальної громади, об'єднані в ініціативну групу в складі не менше 10 чоловік;

3.2. Інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;

3.3. Органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.

1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше 1/3 повноправних членів Територіальної громади.

2. Реєстрація проекту рішення ради, що стосується окремого населеного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не  менше 1/3 повноправними членами Територіальної громади – жителів цього населеного пункту.

3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.

4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії Ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.

5. Рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти проект рішення, внесення у порядку місцевої ініціативи;

- відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

-направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов'язкової участі членів ініціативної групи.

        Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи доопрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

6. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.

7. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку встановленому Регламентом Ради та цим Статутом.

8. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, визначається  Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на розвиток положень даного Статуту.

 

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення.

Стаття 2.10.1.

1. Органи самоорганізації населення є представницьким органами, які утворюються членами Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:

1.1. Створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

1.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

1.3. Сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.

2. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:

- сільські комітети;

- вуличні  комітети;

3. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

 

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції.

Стаття 2.11.1.

1.Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов'язані розглянути такі звернення і надати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

2. Порядок розгляду звернень членів Територіальної громади регламентується Законом України „Про звернення громадян” та відповідними актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

 

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради).

Стаття 2.12.1.

1. За розпорядженням сільського Голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи при сільському Голові (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується сільським Головою за поданням інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

3. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування.

Стаття 2.12.2.

1. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується відповідними положеннями, які завтерджуються сільським Головою громади.

2. Організаційне, інформаційне та матеріальне-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом Ради.

 

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Стаття 2.13.1.

1. Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізніш як за три дні до її відкриття, подати відповідну заяву на ім'я секретаря Ради, на якого покладається обов'язок забезпечити умови для такого відвідування.

 

Стаття 2.13.2.

1. Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету та сесій  Ради при розгляді питань, пов'язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2.13.3.

1. Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними  на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

 

Глава 2.14. Участь у роботі інстиутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді.

Стаття 2.14.1.

1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку демократії, залучення членів територіальної громади, об'єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб.

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Територіальної громади.

Стаття 2.14.2.

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.

3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

 

Глава 2.15. Рада.

Стаття 2.15.1.

1. Рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

2. Загальний склад (чисельність депутатів) Ради відповідно до закону становить 26 депутатів.

3. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України становить 5 років.

4. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку визначеному Конституцією та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 2.15.2.

1. Завдання функції та повноваження Ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 2.15.3.

1. Робочими органами Ради є її постійні комісії й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

2. Для забезпечення своєї діяльності Рада створює допоміжний орган – апарат Ради. Апарат Ради адміністративно підпорядкований сільському Голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально- секретареві Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату. Визначення загальної чисельності апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату Ради здійснюються відповідно до законодавства України.

3. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Територіальної громади.

Стаття 2.15.4.

1. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради.

2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує сільський Голова.

3. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.

4. Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватись у приміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

Стаття 2.15.5.

1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

2. Рішення Ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого голосування.

3. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Територіальної громади.

4. Рішення ради підписуються сільським Головою.

5. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено сільським Головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі сільський Голова не підписує рішення Ради, видає розпорядження про зупинення рішення Ради з мотивування таких дій та подає до Ради відповідне обгрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради. У випадку, якщо сільський Голова не підписує рішення Ради  і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені в суді.

6. Підставами зупинення рішення Ради сільським Головою можуть бути:

6.1. Порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку Територіальної громади її населених пунктів.

6.2. Виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському Голові,  виходячи із співставлення тексту проекту рішення внесеного на розгляд Ради  і стенограми засідання ради;

6.3. Прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

6.4. Прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам Територіальної громади;

6.5. Випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб'єктів прийняття рішення.

7. У двотижневий строк Рада зобов'язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським Головою, та його пропозиції. У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського Голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.

8. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене сільським Головою, та його пропозиції,  а також у разі, якщо Рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського Голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

9. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.

10. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднються у порядку встановленому Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 2.15.6.

1. У передбачених законодавством України випадках,  а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб'єктом системи місцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб'єкту на період повноважень Ради поточного скликання.

2. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб'єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

3. Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб'єкту коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

4. Суб'єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

Стаття 2.15.7.

1. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.

2. Сільський Голова періодично, але не менше одного разу на рік, на зустрічах з представниками Територіальної громади інформує членів Територіальної громади про виконання проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів, місцевого бюджету, звітує перед Територіальною громадою про діяльність Ради.

Стаття 2.15.8.

1. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу (населеного пункту громади).

2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.

4.Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

5. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

6. Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою.

 

 

 

Стаття 2.15.9.

1. За пропозицією сільського Голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів обирає Секретаря ради, який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.

2. Секретар Ради:

2.1. Скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

2.2. Повідомляє депутатам і доводить до відома членів Територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

2.3. Організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на її розгляд;

2.4. Веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

2.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення на веб-сайті сільської ради, організовує контроль за їх виконанням;

2.6. За дорученням сільського Голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісй Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

2.7. Сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;

2.8. За дорученням Ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів.

2.9.Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування Територіальної громади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів Територіальної громади, її органів та посадових осіб;

2.10. Вирішує за дорученням сільського Голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Територіальної громади та її органів;

2.11. У випадку відсутності Голови громади виконує його обов'язки з питань діяльності ради.

Стаття 2.15.10.

1. Посадові особи органів місцевого самоврядування Територіальної громади, органів самоорганізації населення, депутати Ради, старости зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, затвердженого Радою (далі Кодекс).

2. Недотриманням посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади та депутатами Ради вимог Кодексу вважається:

- для посадових осіб – неналежне виконанням службових обов'язків;

- для депутатів Ради – порушення норм етики.

Порушення Кодексу поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади може бути підставою притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

3. Посадові особи є відповідальниим, підконтрольними та підзвітніми перед громадою про результати своєї роботи. Вони періодично звітують перед територіальною громадою про свою діяльнсть не менше як один раз на рік.

 

 

Стаття 2.15.11.

1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб'єкта (одного із суб'єктів) прийняття рішення (депутата Ради, сільського Голови, інших посадових  осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади) або його родичів членів сім'ї, коло яких визначено Законом України „Про засади запобігання протидії корупції”.

2. У разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів Ради, сільського Голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов'язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

3. Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування Територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення Ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення сільським Головою зазначеного рішення Ради, виконавчого комітету відповідно до положень частини 4 і 7 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та п.5 частини шостої статті 2.15.5 цього Статуту.

 

Глава 2.16. Сільський Голова.

1. Сільський Голова є головною посадовою особою Територіальної громади.

2. Сільський Голова обирається повноправними членами Територіальної громади, у визначеному законом порядку, щляхом вільних виборів на основі загального, прямого,  рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3.Сільським Головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним сільським Головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4. Сільський Голова не може бути депутатом будь-якої Ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,  у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5.На сільського Голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”,  а також обмеження, встановлені законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про засади запобігання і протидії коріпції”.

6. Термін повноважень сільського Голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження сільського Голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до  закону особи. Перед вступом у свої повноваження сільський Голова складає урочисту присягу такого змісту:  Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.

7. Форми роботи і повноваження сільського Голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом Ради.

8. При здійсненні наданих повноважень сільський Голова  є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. Підзвітність і підконтрольність сільського Голови перед Територіальною громадою забезпечується обов'язком його звітування перед  членами Територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність сільського Голови у межах його компетенції за звітній період.

10. Відповідальність сільського Голови перед Територіальною громадою передбачає здатність Територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

11. У межах  своїх повноважень сільський Голова видає розпорядження, що є обов'язковими для виконання на території громади.

12. У разі дострокового припинення повноважень сільського Голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує секретар Ради.

 

 

 

 

 

Глава 2.17. Виконавчі органи Ради.

Стаття 2.17.1.

1. Виконавчими органами Ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет Ради (далі: виконавчий комітет),  управління, відділи та інші утворені Радою виконавчі органи.

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих  органів затверджуються Радою за поданням сільського Голови, з врахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та чинного законодавства України.

3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідніми рішеннями Ради.

4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням Ради.

5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою за поданням сільського Голови.

Стаття 2.17.2.

1. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється Радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

2. Очолює виконавчий комітет  сільський Голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків роботу виконавчого комітету організовує особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови.

3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

4.Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Сільський Голова звітує перед Радою про роботу виконавчого комітету в порядку встановленому законодавством України.

5. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за поданням сільського Голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять:  сільський Голова та його заступники, секретар Ради, сільські старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря Ради.

6. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначається Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.

7. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

8. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності,  а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом, або Радою. У разі незгоди сільського Голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

 

Глава 2.18. Сільський староста.

Стаття 2.18.1.

1.Сільський староста (далі староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів Територіальної громади, які не є адміністративним центром Територіальної громади).

2. Старости обираються на строк повноважень Ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України „Про місцеві вибори”.

3.За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про добровільне об'єднання територіальних громад”, іншими законодавчами актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Радою.

Стаття 2.18.2.

1. Староста зобов'язаний:

1.1. Представляти інтереси жителів відповідної внутрішньої громади у виконавчих органах Ради;

1.2. Сприяти членам внутрішньої громади у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

1.3.Брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту Територіальної громади;

1.4. Сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування Територіальної громади на території відповідної внутрішньої громади;

1.5. Вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території населеного пункту громади виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

1.6. Погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна Територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту громади;

1.7.Ввічливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування Територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

1.8. Здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів відповідних внутрішніх громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;

1.9. Здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об'єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного населеного пункту громади;

1.10.Не допускати на території відповідного населеного пункту громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Територіальної громади та держави;

1.11. Виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

2. Староста має право:

2.1. Брати участь у пленарних засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій Ради;

2.2. Взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного населеного пункту громади.

2.3.Одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

Стаття 2.18.3.

1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Радою.

2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень.

3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 2.18.4.

1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним – перед Радою та її виконавчим комітетом.

2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради староста зобов'язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень -повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

Розділ ІІІ.Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади.

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування

Територіальної громади.

Стаття 3.1.1.

1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі комунальна власність). Внутрішні громади суб'єктами права комунальної власності виступати не можуть.

2. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в переліку об'єктів права власності Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади. Спадщина на території громади визнана судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади.

3. Перелік об'єктів права власності Великокучурівської сільської ради об'єднаної територіальної громади затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі  відомостей, що їх  надає виконавчий орган Ради, що  веде Реєстр об'єктів комунальної власності.

4. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

Стаття 3.1.2.

1. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, що визначаються відповідно до статті 2.1.2. цього

Статуту, крім земель приватної та державної власності.

         Територіальна громада,  в разі необхідності, може набувати у свою  комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами.

2. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у власність земельних ділянок, яке затверджує Рада.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в)своєчасно вносити плату за землю;

г)непорушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

д) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

Стаття 3.1.3.

1. Об'єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчуджені чи передані в оренду або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному Законодавством України.

2. Не підлягають відчудженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони.

3. Перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчудженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

Стаття 3.1.4.

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації.

2. Власником усіх комунальних суб'єктів господарювання є Територіальна громада в цілому.

3. Статути (положення) комунальних суб'єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.

4. З керівником комунального підприємства, установи, організації  сільський Голова укладає контракт. Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням сільського Голови. Керівник комунального підприємства, установи, організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.

5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов'язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Територіальної громади.

7. Рада за поданням сільського Голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не  поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняте лише у випадку виконання цими підприємством суспільно важливих для членів Територіальної громади функцій (виробництво продукції, надання послуг).

8. Комунальні підприємства, установи, організації зобов'язані оприлюднювати таку інформацію:

- щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітнім року фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;

- за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;

-  за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають насленню та їх обгрунтування;

- щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакатні посади;

- щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії, газу та електроенергії.

9. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради.

 

Стаття 3.1.5.

1. Перелік об'єктів власності Територіальної громади обліковується визначеним Радою виконавчим органом Ради у відкритому Реєстрі об'єктів власності Територіальної громади (далі Реєстр). Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про все майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, її органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх інших суб'єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав Територіальної громади та відповідних суб'єктів.

2. Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному веб-сайті Територіальної громади. Друкована актуальна версія Реєстру зберігається в раді (виконавчому комітеті Ради) для вільного доступу.

3. Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про  відкритий Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади.

 

 

   Стаття 3.1.6.

1.Рішенням Ради з числа членів територіальної громади, депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою Голова громади.

2.Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власноті Територіальної громади протягом одного року з моменту затвердження цього  Статуту. При цьому використовуються дані інвентаризації комунального майна громад, які об'єдналися в Територіальну громаду.

3.Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів комунальної власності Територіальної громади, інвентаризація яких потребує  додаткового фінансування, приймається Радою  одночасно із прийняттям місцевого бюджету Територіальної громади. При цьому виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговим та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету.

4.Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для виконання завдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.

 

Стаття 3.1.7.

1.Об'єкти права комунальної вланості не  можуть бути примусово відчуджені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.

2.Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

3.Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування

Територіальної громади.

 

Стаття 3.2.1.

1.Фінансовою основою місцевого самоврядування Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

2.Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:

2.1.Кошти місцевого бюджету, у тому числі:

- надходження від місцевих податків та зборів;

- кошти,  отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;

- трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;

- кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;

- інші надходження;

2.2.Кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами Територіальної громади;

2.3.Доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;

2.4.Інші фінансові ресурси.

3.Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать Територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності.

4.Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації даних програм.

5.З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку Територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь Територіальної громади.

6.Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

 

 

 

Стаття 3.2.2.

1.Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

2.Текст місцевого бюджету розміщується на веб-сайті Територіальної громади для загального доступу.

3.Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів Територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.

4.Кошти бюджету розвитку спрямовуються  на реалізацію програм  соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади.

5.Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади  не пізніше 1 березня року, що настає за звітним періодом на веб-сайті Територіальної громади.

6.Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.

7.Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території громади.

 

Стаття 3.2.3.

1.Рада у межах повноважень,  визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

2.Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

2.1.Забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

2.2.Створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності.

2.3.Врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

2.4.Відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам ,які вони приносять.

3.За рішенням загальних зборів (конференцій) членів Територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів Територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території.

4.Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

5.Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

Розділ ІV. Заключні положення.

Глава 4.1. Порядок і прийняття і реєстрації Статуту.

Стаття 4.1.1.

1.Статут затверджується на пленарному засіданні сільської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органах Мністерства юстиції.

Глава 4.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться депутатами територіальної громади більшістю голосів від загального складу ради.

2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають сільський Голова, виконавчий комітет територіальної громади, депутати об'єднаної громади, постійні комісії ради, загальні збори громадян. Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також Радою за результатами місцевого референдуму.

3. Про внесення змін до Статуту сільський Голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

Глава 4.3. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання.

1. Контроль за виконанням Статуту здійснює  сільська об'єднана територіальна громада, сільський Голова, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

2. Статут у трьох ідентичних примірниках зберігається в Раді, районному архіві, органі що здійснив його реєстрацію.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь