A A A K K K
для людей із порушенням зору
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Чернівецький район

Бюджет 2019

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

Великокучурівська сільська рада

ХХХVІІ   сесія    VII скликання

 

  РІШЕННЯ №390-37/2018

 

21   грудня 2018 р.

              с. Великий Кучурів

 

 

Про  сільський бюджет  на 2019рік

 

Керуючись статтею 26 і статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік» та беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

- доходи сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади у сумі 78 419,0тис.грн., у тому числі доходи загального фонду –  77 483,0тис.грн., доходи спеціального фонду – 936,0тис.грн., згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади у сумі 78 419,0тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 77 433,0тис.грн., видатки спеціального фонду – 986,0тис.грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади  у сумі 50,0тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади  у сумі  50,0тис грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком №2 до цього рішення

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади  у сумі 200,0тис.грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади – виконавчому комітету апарату сільської ради  на 2019 рік за бюджетними програмами видатків згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Надати Сторожинецькому районному бюджету субвенцію на утримання районного територіального центру в сумі 334,0тис.грн.,  Сторожинецької ЦРЛ  в сумі 8 922,9тис. грн. та на відшкодування пільгового зв’язку 30тис.грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.  Затвердити в складі видатків  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5 224,3тис.грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження визначені у частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України.

8.Надати право в у міжсесійний період за розпорядженням сільського голови, за погодженням старост, відповідних комісії та підрозділів, вносити зміни до сільського бюджету, змінювати планові призначення  коштів сільського бюджету по загальному і спеціальному фону з послідуючим  затвердженням на сесії сільської ради.

9.  Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на  оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

  10. Затвердити на 2019 рік резервний фонд сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади  у сумі 500,0тис.грн.

11. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду на 2019 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- забезпечення продуктами харчування;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

      12. Повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України

13. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади.

    14. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати сільському голові повноваження у міжсесійний період сільської ради приймати розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягів доходної та видаткової частин бюджету у разі надання, збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області, здійснювати їх розподіл (перерозподіл), за погодженням старост, постійних комісії та підрозділів, з наступним затвердженням таких розпоряджень  черговою сесією сільської ради.

     15. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

     16.Розпорядникам коштів, які фінансуються з сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2019 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

17. Розпорядникам коштів, які фінансуються з сільського бюджету Великокучурівської об’єднаної громади при проведені капітальних та поточних робіт в установах, затверджувати проектно-кошторисну документацію  на сесіях сільської ради з виділенням коштів на дані роботи.

18. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Рішення сесії Великокучурівської сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.

20. Розпоряднику коштів сільського бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2019 рік

21. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

22.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  В.М.Тодеренчука та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку. (С.М. Осипчук).

 

 

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                           В. Тодеренчук

 

ПОЯСНЮЮЧА   ЗАПИСКА

ДО БЮДЖЕТУ ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ на 2019 рік 

 

Бюджет Великокучурівської сільської ради на 2019 рік складається з доходів 5-ох сіл – Великий Кучурів, Годилів, Тисовець, Снячів, Глибочок і затверджений в сумі  78 419 000,00грн. в т.ч. по загальному фонду – 77 483 000,00грн. по спеціальному фонду – 936 000,00грн.

По видатках місцевий бюджет зведений в сумі 78 419 000,00грн. в т.ч. по загальному фонду в сумі – 77 433 000,00грн. та по спеціальному фонду – 986 000,00грн. з профіцитом по загальному фонду у 2019 році в сумі 50 000,00грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Обсяг оборотної  касової готівки складає 200 000грн.

 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

Формування доходів бюджету на 2019 рік здійснено з врахуванням внесених змін до Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України та інших законодавчих актах. При прогнозуванні відповідних показників було враховано їх фактичне виконання за результатами 2017-2018 рр.

Доходи сільського бюджету по загальному і спеціальному фондах на 2019 рік визначені в сумі 78 419 000,00грн. в т.ч. по загальному фонду – 77 483 000,00грн. по спеціальному фонду – 936 000,00грн.(батьківська плата, цільові фонди).

Заплановано обсяг базової дотації у сумі 16 037 700,00грн., освітньої субвенції в сумі  28 882 900,00грн. медичної субвенції в сумі 8 922 900,00грн. та додаткової дотації в сумі 4 966 800,00грн.

 В розрізі доходів затверджено:

 • Податку на доходи фізичних осіб (60%) в сумі 8 424 000,00грн.,
 • Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в сумі 80 000,00грн.
 • Внутрішні податки на товари та послуги (Акциз) в сумі 520 000,00грн.
 • Податок на майно заплановано в сумі 3 111 000,00грн. в т.ч. плата за землю складає 2 680 000,00грн., податок на нерухоме майно відмінене від земельної ділянки  складає 381 000,00грн.
 • Єдиний податок складає 5 222 000,00грн.
 • Адміністративні штрафи та інші санкції – 115 000грн.
 • Надання адміністративних послуг – 855 000,00грн.
 • Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 15 000грн.
 • Державне мито заплановано в сумі 11 600грн.
 • Інші надходження в сумі 46 400,00грн.

        Обсяг затвердженого бюджету розвитку на 2019 рік складає 10 000грн. За рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду.

    В рішенні сесії сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» в п.9 вказано про ненадання підприємствам, установам та організаціям пільг зі сплати податків і зборів, що зараховуються до сільського бюджету громади.

Прогнозні показники доходів по власних надходженнях на 2020-2021 роки складають 20 000 000,00грн. та 22 000 000,00грн. відповідно.

 

ВИДАТКИ     БЮДЖЕТУ

     Видатки сільського бюджету Великокучурівської сільської ради   визначені в розмірі 78 419 000,00грн. в т.ч. по загальному фонду – 77 433 000,00грн. та по спеціальному фонду 986 000,00грн.

0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради , районної ради, районної  у місті ради (у разі її створення ) , міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

     По органах місцевого самоврядування видатки загального фонду передбачено в сумі 9 225 000,00грн.

     На оплату праці з нарахуванням (КЕКВ 2110,2120) затверджено в сумі 8 000 520,00грн.,

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) затверджено видатки в сумі 360 900,00грн.

     При плануванні видатків дотримано вимогу п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення асигнуваннями захищених статей бюджету.

     Станом на 01.01.2019 року штатну чисельність затверджено в кількості 35 одиниць.

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

На сплату податків та зборів – 10 000,00грн.

На проведення заходів – 150 000,00грн.

0111000 «Освіта»

        На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з місцевого бюджету сільської ради на 2019 рік заплановано 49 374 200,00грн., з них по загальному фонду – 48 993 200,00грн., по спеціальному – 381 000,00грн.; з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету заплановано видатки в сумі 28 882 900грн. на оплату праці педагогічним працівникам. За рахунок додаткової дотації 4 247 100,00грн. та за рахунок власних надходжень 15 590 800,00грн.

       Питома вага видатків на установи освіти до загальних видатків бюджету становить 62,9%.

       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 3 862 400,00грн., у зв’язку з підняттям тарифів на газ та енергоносії. По установах плануються провести роботи по енергозберігаючих заходах та капітальні ремонти. Планується провести реконструкцію та будівництво дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та музичної  школи.

       Кількість дитячих дошкільних навчальних закладів не змінилась в порівнянні з кінцем 2017 року.   

       Кількість дітей всього по ДНЗ на початок року складає 221.

       Штатних одиниць по ДНЗ – 60,345 ставок.

       Вартість харчування по дошкільним навчальним закладам в середньому складає 25,20 грн.

На утримання дошкільних навчальних закладів складає 6 695 600,00грн. з них за рахунок батьківської плати 250 000,00грн. На енергоносії заплановано видатки в сумі 488 800,00грн. та на оплату праці 4 788 570,00грн. 

       На фінансуванні сільського бюджету перебуває 4 загальноосвітні школи, з них 1 НВК.

Кількість учнів на початок року складає 1488 учні.

      На початок року функціонує 3 групи продовженого дня з кількістю дітей в них 92 учні, з них 1 група в Годилівському НВК та 2 в Великокучурівській ЗОШ.

Штатних одиниць працівників загальноосвітніх шкіл складає 113 посад, з них 4,45 ставки працюють в дошкільній групі де навчаються 33 дитини. Згідно тарифікаційних списків чисельність педагогічних ставок складає –  127ставок.

      У зв’язку із збільшенням учнів, збільшенням класів та введення додаткових інклюзивних ставок планується збільшення ставок педагогічного персоналу.

На фінансування шкіл виділено 39 740 300,00грн. З них на оплату педагогічного персоналу – 28 882 900,00грн. на оплату  праці технічного персоналу – 5 700 580,00грн. на енергоносії – 3 303 800,00грн.

Пропонується провести зниження ступеня Снячівської ЗОШ, оптимізацію мережі та енергозберігаючі заходи, а також створення дошкільної групи.

На території Великокучурівської ОТГ функціонує 1 школа естетичного виховання (музична школа де навчається 130 учнів) на фінансування якої виділено 2 867 300.00грн.

0112000 «Охорона здоров’я»

 Видатки на утримання закладів охорони здоров’я з місцевого бюджету у 2019 році затверджено в сумі 1 992 300,00грн. в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 1 272 600,00грн. на оплату пільгових ліків та 719 700,00 за рахунок додаткової дотації на оплату енергоносіїв.

Заплановано передачу медичної субвенції районному бюджету на надання вторинного рівня медичної допомоги населенню громади в сумі 8 922 900,00грн.

0113000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Видатки на надання соціальних послуг за місцем проживання заплановано на 2019 рік в сумі 546 000грн., з них на оплату праці працівникам соціального захисту 515 900грн. та 25 100грн. на продуктові набори підопічним та 5 000,00грн на оплату розрахункових послуг. Кількість підопічних складає 60 осіб.

Видатки на оздоровлення та відпочинок дітей заплановані на 2019 рік. в сумі 130 000грн. Вартість однієї путівки в таборі відпочинку «Вербиченька», складає приблизно 4500,00грн. Кількість дітей – 29.

Видатки на соціальний захист населення на 2019 рік в сільському бюджеті по загальному фонду (по коду КЕКВ 2730)   заплановано в сумі 150 000,00грн., які будуть спрямовані  на виплату допомоги учасникам АТО, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам  Афганістану, до свята 9 травня, дітям з малозабезпечених сімей.

0114000 «Культура та мистецтво»

      По установах культури видатки на 2019 рік заплановані в сумі 1 235 600,00грн.

      Видатки на енергоносії забезпечені та оплату праці в повному обсязі.

На території громади працює Центр культури та дозвілля. Штатна чисельність складає – 10 ставок.

0115000 «Фізична культура і спорт»

        На 2019 рік заплановано видатки в сумі 917 000,00грн., з яких 100 000,00грн.  передбачені для проведення навчально-тренувальних зборів, 640 000,00грн. на утримання та навчально-тренувальну роботу ДЮСШ (навчається 214 учнів) в т.ч. 519 840,00грн. на оплату праці тренерам спортивної школи та 177 000,00грн. на утримання спортивних споруд.

0116000 «Благоустрій міст,сіл, селищ»

       В сільському бюджеті на 2019 рік по загальному фонду на благоустрій села передбачено кошти в сумі 2 802 000 грн. з них 1 235 400,00грн. на оплату вуличного освітлення.

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»

Заплановані видатки на виготовлення правовстановлюючих документів в сумі 90 000,00грн.

0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

Заплановані видатки на завершення робіт по генеральному плану 360 000,00грн.

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

        В проекті сільського бюджету на 2019 рік по спеціальному фонду  передбачено кошти в сумі 10 000,00грн. на виготовлення кошторисів.

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

Внесення членських внесків – 40 000,00грн.

0117690 «Інша економічна діяльність»

Створення цільових фондів, які використовуватимуться на обслуговування вуличного освітлення по громаді.

0118130 «Місцева пожежна охорона»

        В проекті сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду  передбачено кошти в сумі 900 000грн. на забезпечення пожежної охорони.

0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

        В проекті сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду  передбачено кошти в сумі 130 000грн. на забезпечення діяльності загону самооборони.

0118700 «Резервний фонд»

        Створено резервний фонд в сумі 500 000 грн.

0119410, 01119770 Субвенції

Медична субвенція розрахована на утримання вторинного рівня надання медичних послуг населенню сумі 8 922 900грн.

Інші субвенції включають в себе:

30 000грн. на оплату пільгового зв’язку наданого відповідним категоріям населення.

334 000грн. на утримання терцентру.

 

 

Начальник фінансово-економічного відділу                                     Г.В. Домітрюк

          

https://rada.info/upload/users_files/04418162/1db54c00bda715507b88b166eaba4e64.xlsx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь