A A A K K K
для людей із порушенням зору
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Чернівецький район

Положення про плату за землю

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішенням ХІІ сесії

                                                                       Великокучурівської сільської

                                                                        ради VІI скликання

                                                                        від 22.12.2016 року  № 354-12/2016

 

Положення

про плату за землю

 1. Загальні положення.

Плата за землю встановлюється на підставі статей  269-289 Податкового Кодексу,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .  

                                                                               2. Платники податку.

Платниками  податку  є власники земельних ділянок, земельних часток ( аїв); землекористувачі.

  3. Об'єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є :

а) земельні ділянки , які перебувають  у  власності або користуванні;

б) земельні частки ( паї ), які перебувають у власності

 4. База оподаткування

   Базою оподаткування є:

   нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта     індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом;

 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

   Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

            5. Ставки податку плати за землю та розмір  орендної плати.

             Підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі повинні до 1 лютого подавати  контролюючому органу за місцем знаходженням земельної ділянки перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладання нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місця, що настає за місяцем у якому відбулися зазначені зміни.

              Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється в договорі оренді між орендодавцем і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється  в договорі оренди,  але річна сума платежу не може бути менщою 3 % від нормативно-грошової оцінки землі і не перевищувати 12 % від нормативно-грошоовї оцінки.

            Індексація нормативно-грошової оцінки земель. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативно-грошова оцінка земельних діялнок.

              Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживичих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки земель, на який індексується нормативно-грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.        

  Ставки  податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено  встановлюється  у  розмірі  не  більше 3 відсотків  від їх нормативної   грошової  оцінки,  а для  сільськогосподарських  угідь – не більше 1 відсотка від їх  нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).  Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше  5  відсотків від нормативної грошової  оцінки одиниці площі  ріллі по області.

       Податок за лісові землі справляється  як складова рентної палати, що визначається  податковим законодавством.

      Ставки податку за  один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку  та використовуються для потреб лісового господарства , встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків  від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не більше 1 відсотка від їх  нормативної грошової оцінки.

          Розмір  та умови  орендної плати встановлюються у договорі  оренди між орендодавцем  власником)  і орендарем.  

. Плата  за суборенду земельних ділянок не може перевищувати  орендної плати.

6. Пільги  щодо сплати  земельного податку  для фізичних осіб.

                 Від сплати податку звільняються:

         а) інваліди першої і другої групи;

        б)  фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

        в)  пенсіонери (за віком);

       ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ;

       г) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи :

        д)  учасники АТО, члени їх сім'ї  І – го  ступеня спорідненості.

       Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 Податкового кодексу України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

     для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

       для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) -  не більш як 0,25 гектара;

      для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

      для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

      для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

            Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

7. Пільги  щодо сплати  податку для юридичних осіб.

Від сплати податку звільняються:

а) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

б) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

в) бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

       г) заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

          д) органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  заклади (дошкільні  та  загальноосвітні  навчальні,  культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту),  установи та організації, які повністю утримуються  за рахунок  коштів державного  або  місцевих  бюджетів;

           е) дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

            є) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

 

8. Земельні ділянки,  які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 Не сплачується податок за:

 - сільськогосподарські  угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

-  земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні  об'їзні  дороги,  поромні  переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування  великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками  та  виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

 -  земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

-  земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

-  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

9. Звітні періоди ,  порядок обчислення плати  

за землю та орендної плати.

                    Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є              

                    календарний    рік.

                   Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та

                   організацій, а також у  зв'язку із набуттям  права  власності  та/або користування на нові земельні ділянки може  бути меншим 2                     місяців ).

 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

        Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої  декларації  звільняє  від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

    Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58  Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

Податковий період, порядок обчислення  орендної плати , строк сплати  та порядок її зарахування  до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-289  Податкового кодексу України.

 10. Строки  сплати  плати за землю та орендної плати.

      Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

    Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

    Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

     Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11.  Особливості справляння плати за землю.

Відповідальність за повноту та своєчасність сплати покладається на платників податку. За несвоєчасну сплату податку платники несуть відповідальність у порядку, визначеному Податковим Кодексом.

Контроль за сплатою збору покладається на контролюючий  орган.

 

Секретар сільської ради                                                                                        М.Цуркан

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь