A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Чернівецький район

РІШЕННЯ № 158-29/2018

        

УКРАЇНА

ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

XХІХ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ № 158-29/2018

 

   20    червня   2018 року                                                     село Великий  Кучурів

 

Про утворення конкурсної комісії

щодо відбору виконавців робіт із

проведення капітального ремонту

доріг комунальної власності

 

 З метою забезпечення ефективного використання коштів, прозорого механізму визначення суб’єктів – виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності, заслухавши інформацію сільського голови В.М.Тодеренчука про необхідність створення конкурсної комісії по відбору виконавців вищевказаних робіт та керуючись статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування»,

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Затвердити склад конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності згідно з додатком № 1.

 

2. Затвердити Положення про роботу конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності згідно з додатком № 2.

 

3.Дане рішення та додатки до нього набирає чинності з дня його прийняття та підлягає публікації на офіційному сайті Великокучурівської сільської ради.4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  сільського голови  І.Галана  та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, містобудування та будівництва (Ю.Аксентій)

 

Сільський голова                                     В. Тодеренчук

                  Погоджено

                  Юрисконсульт                                         С.Іонуц

 

                                                                                        Додаток № 1

                                                                                        до рішення ХХІХ сесії

                                                                                        VII скликання

                                                                                         № 158-29/2018 від

                                                                                          20 червня 2018 року

 

С К Л А Д

конкурсної комісії щодо відбору

виконавця робіт із проведення капітального

ремонту доріг комунальної власності

Великокучурівської сільської ради

Сторожинецького району Чернівецької області

 

Голова комісії – Галан Ігор Дмитрович, заступник сільського голови

                             з питань діяльності органів виконавчої влади.

Секретар комісії -  Іонуц Сільвія Петрівна, юрисконсульт сільської ради.

Члени комісії:

Ващук Світлана Дмитрівна  -  староста сіл Снячів Та Глибочок;

Коваль Василь Лазарович      - староста села Тисовець;

Цуркан Дмитро Миколайович   -  економіст сільської ради;

Юрій Катерина Костянтинівна  - статистик фінансово-економічного відділу; 

Аксентій Юрій Іванович              -  голова постійної комісії з питань житлово -

                                                          комунального господарства, комунальної

                                                          власності, промисловості, підприємництва та

                                                       сфери послуг, містобудування та будівництва

                                                            (за згодою);

Гостюк Андрій Дмитрович      -  голова постійної комісії з питань земельних 

                                                       відносин, охорони навколишнього природного

                                                      середовища ( за згодою);

Осипчук Сільва Миколаївна – голова постійної комісії з питань планування,

                                                      фінансів, бюджету, соціально -  економічного

                                                       розвитку (за згодою);

Сандуляк Іван Георгійович   - голова постійної комісії з питань прав людини,

                                                    законності, депутатської діяльності, етики,

                                                        освіти, культури, молоді, фізкультури в спорту.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток № 2

                                                                                        до рішення ХХІХ сесії

                                                                                        VII скликання

                                                                                         № 158-29/2018 від

                                                                                          20 червня 2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності

Великокучурівської сільської ради

Сторожинецького району Чернівецької області.

 

І.Загальні положення.

1.1.Конкурсна комісія із  відбору (далі Комісія) – посадові та службові особи  Великокучурівської сільської ради та її виконавчого комітету, депутати сільської ради за згодою, призначені за рішенням сесії сільської ради та відповідальні за організацію проведення конкурсного відбору виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області.

1.2.Метою створення комісії є організація та проведення конкурсного відбору виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області на конкурентних засадах на умовах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комісії та їх неупередженості.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується цим Положенням, Законами України та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Порядок створення та організація діяльності комісії.

2.1. Склад комісії та Положення про неї затверджується рішенням Великокучурівської сільської ради.

2.2. До складу комісії входять 10 осіб, з числа яких призначається голова комісії та секретар. Членство в комісії не може створювати протиріччя між інтересами учасниками конкурсу, наявність якого може вплинути на об’єктивність та упередженість прийняття рішень щодо вибору переможця конкурсного відбору.

2.3. Керівництво роботи комісії здійснює голова, який затверджується рішенням ради.

2.4. На період відсутності голови або секретаря комісії їх повноваження покладаються за рішенням членів комісії на одного із членів комісії.

2.5. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та всіма членами комісії  присутні на засіданні комісії. Відомості підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.

2.6. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує сільську раду, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

 

ІІІ. Головні функції комісії.

3.1.  Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору.

У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких  функцій:

- визначення умов проведення конкурсу;

- визначення строку проведення строку проведення конкурсу;

- опублікування інформації про проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів, з метою з'ясування їх відповідності, повноти та своєчасності подання;

- визначення учасників конкурсу;

- розгляд конкурсних пропозицій;

- визначення переможців конкурсу;

- визначення конкурсу таким, що не відбувся;

- здійснення інших дій, передбаченим Порядком та Законами України.

 

IV. Права та обов’язки комісії.

4.1. Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- організовує підготовку до розгляду матеріалів  передбачених Порядком.

4.2. Секретар комісії:

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- оформлює протоколи засідань комісії;

4.3. Члени комісії:

- мають право виносити питання  на розгляд комісії;

- ознайомлюватися з усіма  матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;

- мають право заносити свою окрему думку до протоколів засідань комісії;

- зобов’язані приймати особисту участь у організації та проведені конкурсного відбору;

- забезпечують рівні умови для усіх учасників конкурсу, об’єктивний вибір переможця;

- здійснювати інші дії передбачені чинним законодавством;

- вживають у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні конкурсного відбору.

 

V. Підготовка до проведення конкурсу.

5.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт готується комісією і повинна містити:

- мету проведення робіт;

- умови конкурсу;

- строк подання конкурсної документації;

- поштову адресу за якою подаються документи;

- дата і час проведення конкурсу;

- відомості про місце знаходження комісії та контактні телефони;

5.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за двадцять днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується організатором на офіційному веб – сайті сільської ради, а також за бажанням публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.

5.3. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

5.4. В конверті має міститися підтвердні документи з їх описом та окремий  запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

5.5. До підтвердних документів належить:

- заява про участь у конкурсному відборі;

- копія документів що засвідчують реєстрацію юридичних та фізичних осіб;

- копія документа, що засвідчує фізичну особу

- згода на обробку персональних даних;

- копію установчих документів претендента та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду згідно  ЄДРОПУ%

- копія ліцензії;

- копії договорів аналогічних робіт за останні два роки;

- копії кваліфікаційних документів.

5.6. Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити позицію про вартість робіт, проектно – кошторисну документацію, а також строк виконання робіт у календарних днях, якщо він невизначений в інформації про проведення конкурсу.

5.7. Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

5.8. Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатаються на засіданні комісії.

5.9.У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається,  про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

 

VI. Порядок проведення конкурсу.

6.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше 2/3 її кількісного складу, а конкурс – за наявності не менше двох учасників конкурсу.

6.2. При обранні переможця із числа учасників конкурсу із відбору виконавців робіт  із проведення капітального ремонту доріг комунальної власності Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції за такими критеріями:

- запропонована учасником конкурсу вартість робіт:

- 15балів найменша пропозиція;

- 12 балів друга за найменшою пропозицією;

- 8 балів третя за найменшою пропозицією;

- 7 балів – інші пропозиції.

- запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт:

- 5 балів найменша пропозиція;

- 4 бали друга за найменшою пропозицією;

- 3 бали – інша пропозиція

6.3. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів. Секретар  комісії на засіданні комісії заповнює відомості підсумків конкурсної пропозиції.

6.4. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки, конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.

6.5. Протокол підписує голова комісії, секретар та усі присутні члени комісії.

6.6. за наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців робіт комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу, якщо на участь у повторному конкурсі надійте заява від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладання з ним договору на виконання робіт. При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний попередити чинність попередньої.

6.7. Якщо не надійшло жодної заяви для участі у конкурсі, або жодна не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

6.8. У дводенний строк після затвердження протоколу коміся письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

6.9. Інформація про результати конкурсу не пізніще ніж протягом 20 – ти днів після затвердження результатів конкурсу розміщується на офіційному веб – сайті сільської ради, а також за бажанням  публікується  удрукованих засобах масової інформації.

6.10. За результатами конкурсу сільська рада не пізніше ніж протягом 20 –ти днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання робіт.

 

VII. Відповідальність.

7.1. Голова, секретар та члени комісії несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення у відповідність до Законів України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам новий дизайн сайту

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь