Великокучурівська сільська об'єднана територіальна громада
Сторожинецький район, Чернівецька область

Рішення

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХV сесія VІІ скликання

 

  РІШЕННЯ № 14-12/2017

 

28 лютого  2017 року                                                       село Великий Кучурів

 

Про створення структурного підрозділу  соціального захисту

населення Великокучурівської  сільської ради та затвердження його Положення.

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальний захист населення», Указами Президента України, Постановами Верховної ради України, наказу Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.1997 року №44 «Про затвердження типових положень (взірцевих) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян  і про відділення соціальної допомоги вдома»,  

                                 СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Створити структурний підрозділ  соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради.

 

2. Затвердити  штатну чисельність структурного підрозділу  соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради в кількості 9 штатних одиниць, в тому числі:

 

начальник відділу – 1 штатна одиниця;

робітники по обслуговуванню  одиноких непрацездатних громадян – 8 одиниць.

 

3. Головному бухгалтеру сільської ради Піцу Н.Л. внести зміни в штатний розпис сільської ради.

 

4. Затвердити Положення «Про структурний підрозділ  соціального захисту населення» ,  ( додається).

 

5. Забезпечити  виконання завдань, викладених у Положенні.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника сільського голови І.Галана  та постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (І.Сандуляк).

 

 

 

 

 

 

 

              Сільський голова                                         В.Тодеренчук

 

 

               Погоджено

              Юрисконсульт                                             С.Іонуц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток

                                                                        до рішення ХV сесії VII скликання

                                                                         № 14-15/2017

                                                                         Великокучурівської сільської ради

                                                                        від 28 лютого 2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про структурний підрозділ соціального захисту населення

Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району

Чернівецької області.

 

І.Загальна частина

1.1​  Підрозділ соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради є структурним підрозділом Великокучурівської сільської ради, що надає послуги жителям громади.  

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та Законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про структурний підрозділ соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради.

1.3. До складу структурного підрозділу соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради входить:

 

1.3.1.Відділ соціальної допомоги вдома.

1.3.2. Завдання та функції відділу:

-  виявлення громадян, формування бази даних таких громадян, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

- забезпечення якісного соціального обслуговування у наданні соціальних послуг;

- установлення зв’язків з установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує відділ, з  метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування громадян;

 

1.3.3. Відділ надає населенню такі соціальні послуги:

- приготування (допомога у приготуванні їжі вдома, годування);

- придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

- виклик лікаря, надання допомоги у проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони  здоров'я, організація консультації лікарів та інших спеціалістів;

- допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотримання особистої гігієни, виконання різних видів дрібних  робіт у приміщенні, ремонт одягу, забезпечення паливом;

- оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

- допомога у обробітку присадибних ділянок та заготовка овочів на зиму;

- оформлення замовлень та організацію контролю  за своєчасним та якісним наданням послуг побуту, зв’язку;

- вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань в державних органах, установах  та організаціях;

- організацію надання необхідних видів протезно-ортопедичної допомоги (забезпечення милицями, палицями, окулярами);

- інші соціальні послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян.

 

1.3.4. Умови прийняття на обслуговування і порядок здійснення надання соціальних послуг:

- для соціального обслуговування по наданню соціальних послуг громадяни подають письмову заяву у Великокучурівську сільську раду;

-  відділ соціального захисту населення  у триденний строк після надходження заяви надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потреби у постійній сторонній допомозі;

- у 10 денний строк після надходження запиту заклад охорони здоров'я  надає медичний висновок у відділ;

- рішення про необхідність або відмову у соціальному обслуговуванні приймає виконком сільської ради;

- відділ складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні, уточнює обсяг послуг, складає план його здійснення;

- відділ укладає договір з громадянином про соціальне обслуговування;

 - відділ не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду;

-  структурний підрозділ соціального захисту населення може виконувати платні послуги для обслуговування непрацездатних громадян та іншого населення, які мають працездатних родичів і спроможні самостійно або за допомогою їх задовольняти соціально-побутові потреби, але бажають зробити замовлення на платні послуги;

 

1.3.5. На кожного громадянина, якого обслуговує відділ, ведеться особова справа, в якій міститься:

1)​ письмова заява громадянина;

1)​ медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

1)​ карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

1)​ один примірник договору, укладеного громадянином і відділом надання соціальної допомоги;

1)​ довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; 

1)​ копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

1)​ на хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) довідка медичного закладу охорони здоров'я;

1)​ витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);

1)​ копія рішення про звільнення від плати за соціальне обслуговування відділом, які мають рідних, що згідно з законом повинні забезпечити їм догляд і допомогу, у випадку коли рідні ведуть антисоціальний спосіб життя і не забезпечують їм належний догляд і допомогу (за наявності)

1)​ копія рішення про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

1)​ Довідка про доходи за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.

 

1.3.6. Відділом надання соціальних послуг населенню, згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких він обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

 

1.3.7.  Обслуговування громадян відділом надання соціальних послуг населенню припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1)​ поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в і результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

1)​ виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує робітник по обслуговуванню одиноких громадян, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

1)​ направлення громадянина до стаціонарного відділення іншого територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

1)​ зміни місця проживання;

1)​ грубого, принизливого ставлення громадянина до   соціальних робітників ;

1)​ порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

1)​ систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

1)​ виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділом;

1)​ надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

1)​ обслуговування також припиняється у разі смерті громадянина.

Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина приймається рішення на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних відділу і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом начальника відділу, який обслуговував громадянина.

 

 

ІІ. ​ Структурний підрозділ  соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради  очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади  сільським  головою. Кваліфікаційні вимоги до начальника  структурного підрозділу – наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст) відповідного напряму та стаж роботи за фахом не менш як три роки. Начальнику  структурного підрозділу підпорядковані соціальний працівник та робітники по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, які складають штат відділу.

 2.1. Структурний підрозділ соціального захисту населення утримується за рахунок коштів, що виділяється з сільського бюджету на утримання  соціального захисту населення та інших надходжень.

 

 

 

Прикінцеві положення.

Положення про структурний підрозділ соціального захисту населення Великокучурівської сільської ради виконавчого комітету Великокучурівської сільської  ради затверджується рішенням Великокучурівської  ради.

Структурний підрозділ соціального захисту створюється , реорганізується і може бути ліквідований за рішенням Великокучурівсьокї сільської ради.

 

 

 

                 Юрисконсульт                                          С.Іонуц

Cайт розроблений в рамках проекту "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", що фінансується спільно Европейським Союзом і його державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією;
впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH