Великокучурівська сільська об'єднана територіальна громада
Сторожинецький район, Чернівецька область

Рішення

УКРАЇНА

ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХVІІІ сесія  VII скликання

 

 РІШЕННЯ № 133-18/2017

 

26 липня   2017 року                                                         село Великий Кучурів

 

Про порядок призначення та звільнення

з посади  керівників установ та організацій,

що належать до комунальної власності

Великокучурівської сільської ради .

 

 

Відповідно до  Конституції України, статей 65, 78  Господарського Кодексу України, Кодексу законів про працю в Україні, статями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України № 170 від 19.03.1994 року із змінами «Про упорядкування  застосування контрактної форми трудового договору» та Типової форми  контракту з керівниками  установ та організацій, що є у спільній власності територіальної громади та з метою удосконалення порядку призначення, звільнення керівників та установ організацій, що належать до комунальної власності Великокучурівської сільської ради та погодження з ними контрактів,

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок призначення та звільнення з посад керівників , установ, закладів, організацій - об’єктів комунальної власності Великокучурівської сільської ради (додається).

 

2.Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників, установ, закладів, організацій, що належать до комунальної власності Великокучурівської сільської ради (додається).

3. Затвердити примірну форму контракту з керівниками установ, закладів, організацій, що належать до комунальної власності Великокучурівської сільської ради (додається).

 

4. Уповноважити сільського голову укладати контракти з керівниками установ, закладів, організацій, що належать до комунальної власності Великокучурівської сільської ради.

 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на юрисконсульта сільської ради С.Іонуц та  постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (І.Сандуляк).

 

 

 

 

 

 

                Сільський голова                                В.Тодеренчук

 

 

 

               Погоджено

               Юрисконсульт                                     С.Іонуц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  XVIII сесії VII скликання

 від 26.07. 2017 року № 133-18/2017

 

 

Порядок призначення і звільнення з посад керівників установ, закладів,  організацій - об’єктів комунальної  власності Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району

 Чернівецької області.

 

1. Загальні положення

 

1.1 Порядок призначення і звільнення з посад керівників  установ, закладів, організацій - об’єктів  комунальної власності Великокучурівської сільської ради, укладання та розірвання з ними контрактів (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про середню освіту”, „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, „Про культуру” та інших нормативно-правових актів. З метою вдосконалення порядку призначення, звільнення керівників установ, закладів, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади та погодження з ними контрактів.

1.2 Дія цього Порядку поширюється на керівників  установ, закладів, організацій - об’єктів комунальної власності Великокучурівської сільської ради, управління якими здійснює Великокучурівська сільська рада (далі – керівники).

1.3 Порядок визначає процедуру:

- призначення на посаду керівників, звільнення їх із займаної посади;

- укладення (переукладення) і розірвання контрактів з цими керівниками.

1.4 Контрактна форма укладання трудового договору з керівниками застосовується, у разі коли вона, передбачена законами України.  

 

2. Призначення керівників на посаду і укладення з ними контракту

 

2.1 Керівники призначаються на посаду сільською радою на її пленарних засіданнях, шляхом прийняття рішень.

2.2 Відбір кандидатур на посади керівників здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників  установ, закладів організацій - об’єктів комунальної власності Великокучурівської сільської ради (Додаток 1).

2.3 Керівники закладів, установ, організацій, які підпадають під дію Законів України „Про середню освіту”, „Про культуру”, «Про охорону здоров'я» призначаються та звільняються з посади відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2.4 З керівниками, які призначені сільською радою на посади раніше, контракти можуть бути переукладенні, відповідно до вимог чинного законодавства та цього Порядку:

2.4.1 Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту керівник, призначений сільською радою на посаду раніше, може подати до сільської ради заяву щодо бажання переукласти контракт та звіт, за період перебування на посаді керівника про фінансово-господарську діяльність  установи, закладу, організації.

2.4.2 Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії контракту керівника, за наявності заяви та звіту передбаченого пунктом 2.4.1 відділи виконавчого комітету сільської ради готують, подають висновок та проекти рішень: про переукладення  контракту або про звільнення керівника, в зв’язку із припиненням контракту, відповідно до встановленого Статуту  Великокучурівської сільської ради.

2.4.3 Проекти рішень з відповідними матеріалами, розглядаються постійними комісіями сільської ради.

2.5 У разі наявності вакантної посади керівника  установи, закладу, організації оголошується конкурс, відповідно до додатка 1 цього Порядку.

2.6 Питання про укладення (переукладення) контрактів з керівниками вирішуються сільською радою на її пленарних засіданнях.

2.7 Контракти з керівниками укладаються головою сільської ради, на підставі відповідного рішення сільської ради.

2.8 Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

2.9 Один примірник контракту зберігається в сільській раді, другий - у керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

2.10  Виконком сільської ради та відділи виконавчого комітету сільської ради в межах своїх повноважень, забезпечують здійснення контролю за виконанням керівником положень укладеного контракту. 

2.11 У разі тимчасової відсутності керівника (відрядження, хвороба, навчання, тощо) його обов’язки виконує заступник або інша особа, на яку відповідно до статуту або наказу керівника покладені відповідні обов’язки.

2.12 У разі звільнення з посади керівника або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, голова сільської ради своїм розпорядженням призначає виконуючого обов’язки керівника на період до призначення керівника на черговій сесії  сільської ради.

2.13 При прийнятті на роботу керівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку, яка зберігається у відповідній установі, як документ суворої звітності.

2.14 Ведення трудових книжок керівників регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок  в установах, закладах і організаціях. 

2.15 У разі відсутності заяви керівника щодо укладення (переукладення) контракту, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту, уповноважений орган відділу виконавчого комітету сільської ради , готує  сільському голові  проект рішення, про звільнення керівника, відповідно до Статуту сільської ради.

3. Звільнення керівників із займаної посади і

розірвання з ними контрактів

3.1 Керівники звільняються з посади сільською радою на її пленарних засіданнях у випадках:

а) закінчення терміну дії контракту (при умові не укладення контракту на новий термін (переукладення);

б) подання особистої заяви керівника;

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством або обумовлених у контракті.

3.2 Сільський голова та керівники відділів   мають право вносити відповідні обґрунтовані пропозиції про звільнення керівників.

3.3 Проект рішення про звільнення керівника з посади подається на розгляд сільської ради , відповідно до Статуту сільської ради.

3.4 Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5 У період між сесіями сільський голова, відповідно до чинного законодавства, видає розпорядження щодо припинення дії трудового договору (контракту), у разі:

- за ініціативи керівника;

- в разі смерті керівника.

 

4. Умови,  тривалість  і порядок надання відпусток

керівникам здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства

4.1 Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за попереднім узгодженням з керівниками  відділів  виконавчого  комітету за погодженням з  сільським головою, про що видається ним відповідне розпорядження.

     __________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Додаток 1

до Порядку призначення і

звільнення з посад керівників

 

Порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників  установ, закладів організацій - об’єктів комунальної

власності Великокучурівської сільської ради.

 

1. Загальні положення

1.1 Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників  установ, закладів організацій - об’єктів комунальної  власності  Великокучурівської сільської ради (далі – Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання корупції”.

1.2 Дія цього Порядку поширюється на керівників  установ, закладів, організацій – об’єктів комунальної власності Великокучурівської сільської ради  (далі – керівники).

1.3 Цей Порядок визначає процедуру оголошення, підготовки, проведення і оформлення результатів конкурсу на заміщення вакантних посад керівників.

 

2. Оголошення про конкурс

2.1 Конкурс оголошується за наявності вакантної посади керівника   установи, закладу, організації – об’єктів комунальної власності Великокучурівської сільської ради.

2.2 Конкурс оголошується відповідно до розпорядження сільського голови. Оголошення про проведення конкурсу публікується в районній газеті  „Рідний край” та розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради.

2.3 В оголошені про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- повна назва вакантної посади;

- умови конкурсу (кваліфікаційні та інші вимоги до кандидатів, передбачені чинним законодавством);

- строк і місце прийому документів;

- інша додаткова інформація.

 

3. Прийом та розгляд документів про участь у конкурсі

3.1 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, у визначений пунктом 3.3 цього Порядку термін, подають до сільської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;

- копії документів про освіту;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465;

- довідку про наявність або відсутність судимостей;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію декларації про майно та доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду;

- письмову згоду на обробку персональних даних;

- копію трудової книжки;

Крім того, відділи виконавчого комітету сільської ради визначають відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам посади керівника  установи, закладу, організації та подають до конкурсної комісії висновок.

3.2 Кандидати на посаду керівника можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

3.3 Документи від кандидатів приймаються протягом 20 календарних днів із моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації. Конкурс проводиться не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

3.4 Кандидат має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

 

4. Конкурсна комісія

4.1 Для проведення конкурсу (конкурсів) з метою визначення переможця, який відповідає вимогам  професійної придатності для призначення на посаду керівника, розпорядженням сільського голови  створюється конкурсна комісія.

4.2 Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності  установи, закладу, організації  у кількості не менше 7 чоловік та затверджується розпорядженням сільського голови.

4.3 До складу конкурсної комісії включаються представники постійних комісій  сільської ради, з урахуванням профілю діяльності  установи, закладу, організації керівники відділів виконавчого комітету сільської ради. Крім цього, до складу конкурсної комісії, за згодою, можуть включатися з урахуванням профілю представники вищестоящих органів влади.

4.4 Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є повноважними  за умови участі в них не менше ніж 2/3 від загального складу конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

4.5 Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка подала документи на участь у конкурсі.

4.6 Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

4.7 Конкурсна комісія:

- опрацьовує подані кандидатами документи та визначає відповідність їх  пункту 3.1 цього Порядку;

- ухвалює рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі;

- забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

- проводить конкурсний відбір;

- проводить співбесіду та письмове тестування; 

- визначає не більше трьох кандидатів за результатами голосування конкурсної комісії та подає на розгляд постійним комісіям сільської ради.

4.8 Члени конкурсної комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

- висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії;

- право ухвального голосу лише за одного кандидата на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного претендента.

4.9 Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

4.10 Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

 

5. Документальне забезпечення проведення конкурсу

5.1 Документальне забезпечення конкурсу здійснює виконавчий комітет, а саме:

- готує проект розпорядження про оголошення конкурсу;

- готує проект розпорядження про створення конкурсної комісії;

- готує та забезпечує розміщення оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті сільської ради;

- повідомляє учасників конкурсу про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії доступними засобами зв’язку, зазначеними кандидатами у відповідній заяві, як правило телефоном;

- готує пакети необхідних документів для членів конкурсної комісії.

 

6. Порядок проведення конкурсу

6.1 Обов’язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

6.2 За наявності одного кандидата на вакантну посаду, конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого кандидата на посаду керівника у разі подання ним повного пакету документів та відповідності умовам конкурсу, або про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Порядку.

6.3 При проведенні конкурсу конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на участь у конкурсі, та перевіряє їх відповідність вимогам цього Порядку та умовам конкурсу.

Особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсу не допускаються.

Кандидати, допущені до конкурсу, є його учасниками.

6.4 З учасниками, які допущені до участі у конкурсі, конкурсна комісія проводить співбесіди, письмове тестування та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо.

6.5 На підставі вивчення наданих документів, співбесід з учасниками та письмового тестування, комісія шляхом відкритого голосування стосовно кожного учасника конкурсу приймає рішення про визначення не більше 3 переможців конкурсу та рекомендує їх для призначення на посаду керівника.

6.6 У разі коли за підсумками голосування жоден з учасників конкурсу не набрав більшості голосів від загального складу комісії, проводиться повторна конкурсна процедура за умовами цього Порядку.

6.7 У разі відмови переможця конкурсу  від зайняття вакантної посади керівника (в разі визначення однієї кандидатури) проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Порядку.

6.8 Проект рішення про внесення кандидатур на посади керівників на розгляд сесії сільської ради вносить сільський голова.

6.9 За результатами проведеного конкурсу проект рішення для розгляду постійними комісіями та сільською радою готує виконавчий комітет.

6.10 Конкурсні документи кандидатів зберігаються у виконавчому комітеті. протягом встановленого законодавством строку.

 

 

7. Прикінцеві положення.

 

         Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін, які підписали на контракт. Один екземпляр залишається  у керівника, інший, разом з особовою справою і зберігається у відділі виконавчого комітету сільської ради. Спори між сторонами по контракту розглядають у порядку, встановленому чинним законодавством України. При вирішенні питань, невизначених цим Положенням та умовами контракту застосовуються норми чинного законодавства України. При винесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів,  контракти з керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку встановленим цим Положенням.   

 

 

 

 

 

              Додаток 2.1

до Порядку призначення і

звільнення з посад керівників

 

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ

з керівником організації (закладу, установи) -  об’єктом комунальної

власності Великокучурівської сільської ради

 

                                                                       _________  20____ року                   

 

Великокучурівська сільська рада, іменована далі - Орган управління майном, в особі сільського голови_________________, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони та громадянин _______________, іменований далі - керівник, з другої сторони у відповідності до рішення Великокучурівської сільської ради від «__» ____________              №  ___ уклали цей контракт про таке: ______________призначається на посаду (працює) ________________. Термін дії контракту з «___» _________ 20___ року по «___» __________ 20 _____року.

      

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 За цим контрактом керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію організації (закладу, установи) здійснювати поточне управління (керівництво) організацією (закладом, установою), забезпечувати його ефективну діяльність, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, що є комунальною власністю територіальної громади Великокучурівської сільської ради, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

1.2 На підставі контракту виникають трудові відносини між керівником закладу та Органом управління майном цього закладу.

1.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником організації (закладу, установи) під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків організації (закладу, установи), передбачених актами законодавства, статутом організації (закладу, установи), іншими нормативними документами.

1.4 Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5 Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво організацією (закладом, установою), організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом організації (закладу, установи) і цим контрактом.

2.2 Керівник організації (закладу, установи) зобов’язується:

1) організовувати роботу організації (закладу, установи) щодо_________________________________________________________________________________________________________________ відповідно до статуту;

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном фінансову та іншу звітність організації (закладу, установи);

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за організацією (закладом, установою) майна з метою належного виконання покладених завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників організації (закладу, установи);

5) вживати заходів для ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за організацією (закладом, установою) на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у організації (закладі, установі) вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання організації (закладу, установи) та надання послуг відповідного профілю;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць та недопущення утворення заборгованості;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності організації (закладу, установи) за наявності таких;

11) призначати на посаду та звільняти з посад працівників організації (закладу, установи);

12) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

13) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

14) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

15) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

16) затверджувати посадові інструкції працівників організації (закладу, установи);

17) інформувати Орган управління майном про участь організації (закладу, установи) у судових процесах з фінансових та майнових питань.

2.3 У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 2.2 цього контракту, керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини.

2.4 Керівник має право:

1) діяти від імені організації (закладу, установи), представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

2) укладати від імені організації (закладу, установи) правочини відповідно до законодавства;

3) брати участь у складанні проектів бюджету відповідної установи.

4) розпоряджатися коштами організації (закладу, установи) в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників організації (закладу, установи);

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом організації (закладу, установи) і цим контрактом належать до компетенції керівника;

9) представляти інтереси організації (закладу, установи) за дорученням Органу управлінням майном  у судових органах відповідно до законодавства.

2.5 Орган управління майном має право:

1) вимагати від керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за організацією (закладом, установою) майном та виконання цього контракту;

2) звільняти керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за заявою керівника, а також у випадку порушення керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю організації (закладу, установи), ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.

2.6 Орган управління майном здійснює контроль за виконанням керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 2.3. цього контракту.

2.7 Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування організації (закладу, установи);

2) інформувати керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати організацію (заклад, установу) матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування.

2.8 Керівник подає звіт про виконання цього контракту, відповідно до Порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів комунальної  власності Великокучурівської сільської ради.

2.9 Орган управління майном може надавати керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.

 

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1 Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявності кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.2 Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

3.3 У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1 Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.            

5.2 Цей контракт припиняється:

-   після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

-   за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

-   з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

-   з інших підстав, передбачених  чинним законодавством України.

 5.3 Керівник може бути достроково звільнений з посади, за ініціативою сільського голови, керівників відділів виконавчого комітету сільської ради   у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України.

Крім того, цей контракт може бути розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

а) у разі невиконання організацією (закладом, установою) зобов'язань перед сільською радою (передбачених її рішеннями та розпорядженнями),;

б) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

в) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів організації (закладу, установи), у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, виявлених органом виконавчої влади, який  забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

5.4 До керівника можуть застосуватись дисциплінарні стягнення за висновками та рекомендаціями  керівників відділу виконавчого комітету сільської ради в порядку, встановленому КЗпП України:

а) у разі невиконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу управління майном, що стосуються діяльності організацій (закладів, установ);

б) у разі неефективного використання майна закріпленого за організацією (закладом, установою);

в) у разі невиконання чи неналежне виконання пункту 2.2 цього контракту.

5.5 Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом (повідомивши Орган управління майном за два тижні);

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.6 Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

6.1 Цей контракт діє з ___________ року по ____________ року.

6.2 Про умови контракту інформуються працівники організації (закладу, установи) у зв’язку з необхідністю виконання контракту, ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру заробітної плати та винагороди керівника.

6.3 Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін      у письмовій формі.

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1 Відомості про Орган управління майном:

 

Повна  назва:               

Великокучурівська сільська рада

Адреса:

вул. Головна, 1, село Великий Кучурів, 59052

Посада, прізвище, ім’я, по  батькові  керівника органу  управління майном -

Сільський голова        

Службовий  телефон  керівника  органу  управління майном: 67 2-56.

 

7.2 Відомості про організацію (заклад, установу):

 

Повна  назва:

 

Адреса:  

 

7.3  Відомості  про керівника:

  

Прізвище, ім’я по батькові керівника:

Дата народження:

 

Домашня  адреса:

 

Службовий  телефон:

 

Паспорт:

 

Ідентифікаційний  код:

 

Підписи сторін:

 

Від органу управління  майном  -

Сільський голова

Керівник –

 

 

________________

________________

Cайт розроблений в рамках проекту "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", що фінансується спільно Европейським Союзом і його державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією;
впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH