Великокучурівська сільська об'єднана територіальна громада
Сторожинецький район, Чернівецька область

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративних послуг

Центри надання адміністративних послуг

Конституція України

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 2. Закону України від 06.09.2012р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги»
 3. Закону України від 06.09.2005р.№2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
 4. Закон України від01.06.2010р.№2297-VI«Про захист персональних даних»
 5. Закон України від 21.10.2010 р. № 2623-VI Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"
 6. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
 7. Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»
 8. Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013р. №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013р. № 379 « Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013р. № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1076-р «Про затвердження Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг»
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг »

Державна міграційна служба

 1. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 № 1382-IV П. 7 ч. 1 ст. 24 Закону України "Про громадянство України" від 18.01.2001 № 2235-ІII
 2. Ст. 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492- VI
 3. Наказ МВС України "Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів" від 22.11.2013 № 1077
 4. Наказ МВС "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України" від 13.04.2012 №320
 5. П. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26.06.1992 № 2503- ХII

Cайт розроблений в рамках проекту "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", що фінансується спільно Европейським Союзом і його державами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією;
впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH